Vielles photos

Album photos Îlot Sacré 2015  

 

                            Serbie avril 2012                                                                                    Serbie avril 2012

                            Serbie avril 2012                                                                                Serbie avril 2012

                        Serbie avril 2012                                                                                    Serbie avril 2012

                               Sallanches 2007                                                                                  Sallanches 2007

 

                    Visite Grand Ducale à Namur (2007)                                             Visite Grand Ducale à Namur (2007)

 

  

                Visite Grand Ducale à Namur (2007)                                                   Hommage à Louis Canivet    

 

 

                Radio Chevauchoir 25 ans                                                                                Radio Chevauchoir 25 ans